Bizikasi ekimenak ikastetxe bakoitzean BAT (Bullyingaren Aurkako Taldea) egitura sortzea ebazten du, lau kidek osatua: ikastetxeko zuzendariak, ikasketaburuak, aholkulari/orientatzaileak eta bizikidetza-arloaz arduratzen den irakasleak. Talde horrek koordinatuko du jazarpen-kasuak ebazteko prozesua, eta beronek gidatuko ditu.

Ikasitako eduki horiek ikaslearekin lantzen dira eta bideo baten grabazioaren bidez  praktikan jarri zen.
Bideoa Lehen Hezkuntzako 4. mailako talde batek grabatu zuen, eta ikasleek ideiak eta koreografiak aurkeztu zituzten.

La iniciativa Bizikasi resuelve crear una estructura en cada centro (Grupo Contra el Bullying) compuesta por cuatro miembros: el director del centro, el jefe de estudios, el asesor/orientador y el profesor responsable del área de convivencia. Este grupo coordinará y liderará el proceso de resolución de los casos de acoso.

Estos contenidos se trabajan con el alumando que puso en práctica lo aprendido a través de la grabación de un video.

El video lo grabó  un grupo de 4º de Educación Primaria, el alumnado aportó la ideas y las coreografías.